برای شروع تجارت خود کافیست نام کمپانی خود را ثبت کنید

پس از آن کافیست فضایی برای وب سایت کمپانی خود تهیه کنید

پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی100 مگابایت
پهنای باند5000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
80,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی500 مگابایت
پهنای باند20000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی700 مگابایت
پهنای باند50000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی1000 مگابایت
پهنای باند100000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی100 مگابایت
پهنای باند50000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی500 مگابایت
پهنای باند150000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی3000 مگابایت
پهنای باند400000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
30,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست لینوکس حرفه‌ای

فضای میزبانی10000 مگابایت
پهنای باند900000 مگابایت
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
40,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی500 مگابایت
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی2000 مگابایت
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی6000 مگابایت
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست لینوکس پربازدید

فضای میزبانی10000 مگابایت
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
افزودن دامنهنامحدود
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست دانلود

فضای میزبانی15000 مگابایت
پهنای باند400000 مگابایت
تعداد دیتابیسندارد
افزودن دامنهندارد
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن نقره‌ای

هاست دانلود

فضای میزبانی30000 مگابایت
پهنای باند800000 مگابایت
تعداد دیتابیسندارد
افزودن دامنهندارد
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن طلایی

هاست دانلود

فضای میزبانی50000 مگابایت
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسندارد
افزودن دامنهندارد
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن الماس

هاست دانلود

فضای میزبانی100000 مگابایت
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسندارد
افزودن دامنهندارد
انتی ویروسدارد
شل اسکنردارد
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

سرور مجازی

RAM1024 مگابایت
CPU1 هسته
فضای هارد دیسک40 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتاسنترHetzner
ای پی اختصاصیدارد
22,000ماهانهتومان
پلن نقره‌ای

سرور مجازی

RAM2048 مگابایت
CPU2 هسته
فضای هارد دیسک60 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتاسنترHetzner
ای پی اختصاصیدارد
33,000ماهانهتومان
پلن طلایی

سرور مجازی

RAM6144 مگابایت
CPU3 هسته
فضای هارد دیسک120 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتاسنترHetzner
ای پی اختصاصیدارد
66,000ماهانهتومان
پلن الماس

سرور مجازی

RAM8192 مگابایت
CPU4 هسته
فضای هارد دیسک150 گیگابایت
پهنای باندنامحدود
دیتاسنترHetzner
ای پی اختصاصیدارد
88,000ماهانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس داخلی

فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
10,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
20,000سالانهتومان
پلن برنزی

هاست لینوکس استاندارد

فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
فضای میزبانی100 مگابایت
20,000سالانهتومان