دسترسی روت در لینوکس

دسترسی روت

دسترسی روت

پرسش: ادمین قبلی دسترسی روت به سرور ssh را مسدود کرده است . چگونه می توان به اکانت روت اجازه دسترسی به سرور ssh را داد ؟

 

پاسخ : اجازه ی دسترسی مستقیم به روت از طریق ssh یک خطر امنیتی است . با اینحال می توانید از مراحل زیر برای فعال کردن این ویژگی استفاده کنید .

 

ابتدا فایل sshd_config را باز کنید :

       vi /etc/ssh/sshd_config #

خط زیر را پیدا کنید :

PermitRootLogin no

مقدار آن را به صورت زیر تغییر دهید :

PermitRootLogin yes

خط زیر را پیدا کنید :

DenyUsers root user2 user3

مقدار آن را به صورت زیر تغییر دهید :

 

DenyUsers user2 user3

فایل را ذخیره کرده و ببندید و sshd را ریستارت کنید :

 etc/init.d/ssh restart/ #

توصیه می شود برای حفظ امنیت بر روی سرورهای لینوکسی دسترسی روت را به شدت محدود نمایید تا در صورت حملات به سمت سرویس ssh دسترسی ریشه به دست هکر نیافتاده و مشکلات جدی برای سرور ایجاد نکند.