نحوه ی اپدیت سرور لینوکس centos

نحوه ی اپدیت سرور لینوکس centos

 

اپدیت لینوکس centos

 

به عنوان یک مدیر سرور,همیشه مهمترین فاکتور در نگهداری سرورها اپدیت پکیج های نصب شده بر روی لینوکس centos می باشد,بسیار کار دشواری خواهد بود چنانچه در نظر داشته باشید به صورت روزانه به سرور خود سر زده و نسبت به اپدیت پکیج های جدید اقدام نمایید.بدین منظور ما می توانیم از سرویس yum-updatesd برای دریافت اخرین اخبار اپدیت پکیج ها در لیست ایمیل های خود استفاده نماییم.

 

yum-updatesd به راحتی توسط مراحل زیر قابل کانفیگ و استفاده می باشد فقط باید اخرین اپدیت yum repositories بر روی سرور نصب باشد.

 

1-نصب و یا اپدیت پکیج yum-updatesd :

 

در حالت دیفالت این پکیج بر روی سرور نصب می باشد حال برای اپدیت ان از دستور زیر استفاده می نماییم

 

yum update yum-updatesd

2-کانفیگ کردن yum-updatesd :

به منظور کانفیگ yum-updatesd فایل کانفیگ انرا با ادیتور مورد نظر خود ویرایش نمایید و از وجود مقادیر زیر مطمئن شوید :

vim /etc/yum/yum-updatesd.conf

[main]
# how often to check for new updates (in seconds)
run_interval = 3600
# how often to allow checking on request (in seconds)
updaterefresh = 600

# how to send notifications (valid: dbus, email, syslog)
emit_via = email

# Put your mail address
email_to = admin@tecadmin.net

# who send the notifications
email_from = support@tecadmin.net

# should we listen via dbus to give out update information/check for
# new updates
dbus_listener = yes

# automatically install updates
do_update = no
# automatically download updates
do_download = no
# automatically download deps of updates
do_download_deps = no

3-حذف بعضی پکیج ها از Auto Update :

بعضی پکیج ها نیاز به اپدیت مداوم ندارند برای مثال php یا mysql برای این منظور و فاکتور گرفتن بعضی از پکیجها از اپدیت اتوماتیک مراحل زیر را انجام می دهیم

vi /etc/yum.conf

در بخش [main] خط زیر را اضافه نمایید

 exclude=php* kernel* mysql* httpd*

4-ریست سرویس yum-updatesd :

به منظور ریست yum-updatesd وفعال سازی اتوماتیک استارت شدن سرویس مربوطه از دستورات زیر استفاده می کنیم

/etc/init.d/yum-updatesd restart
chkconfig yum-updatesd on

حال شما یک ایمیلی شبیه محتوای زیر در gmail خود دریافت خواهید کرد که نشان دهنده ی صحت عملکرد می باشد:

Hi,
This is the automatic update system on tecadmin.net.

There are 12 package updates available. Please run the system updater.

Packages available for update:

    mutt
    initscripts
    gnutls
    gnupg
    talk
    nss_db
    at
    gd
    avahi
    gettext
    samba
    rsh

Thank You,
Your Computer