نحوه فعال کردن فشرده ساز Gzip بر روی وبسرور اپاچی

نحوه فعال کردن فشرده ساز Gzip بر روی وبسرور اپاچی

 

فشرده سازی در whm

 

ماژول mod_deflate خروجی فیلتر شده ی DEFLATE را به صورت فشرده شده در سمت سرور قبل از نمایش به درخواست کاربر به منظور بهینه سازی ایجاد می نماید و سپس ان را در اختیار کاربر قرار می دهد این امر به شدت در زمان لود شدن سایت و درخواست کاربر موثر است, اخیرا نیز ماژول mod_deflate با ورژن جدید اپاچی نیز قابل استفاده و هماهنگ سازی شده است.

 

ماژول mod_deflate جایگزینی برای ماژول mod_gzip که با ورژن های قدیمی تر اپاچی کار می کرد می باشد

 

نحوه ی فعال سازی فشرده ساز Gzip بر روی وب سرور اپاچی :

 

به صورت دیفالت ماژول mod_deflate بر روی اپاچی فعال می باشد,برای اطمینان, از وجود خط زیر در فایل کانفیگ اپاچی خود اطمینان حاصل کنید

 

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

و توسط خط زیر می توان مشخص کرد کدامین فایل ها فشرده سازی شوند:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css application/javascript

برای اعمال فشرده سازی بر روی فایلهای موردنیاز خود می توانید محتوای زیر را در فایل کانفیگ سرور خود در قسمت Virtual Host خود قرار دهید

<Directory /var/www/html/>
<IfModule mod_mime.c>
AddType application/x-javascript .js
AddType text/css .css
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/x-component text/html text/plain text/xml application/javascript
<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
</IfModule>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</Directory>

حال تغییرات مربوط به فشرده سازی gzip بر روی سرور شما فعال شده است می توانید توسط یکی از سایتهای انلاین چک کنید و از انجام صحیح ان اطمینان حاصل کنید برای مثال می توانید از سایت زیر استفاده نمایید

http://checkgzipcompression.com