نحوه استفاده از دستور chattr در لینوکس

دستور chattr در لینوکس

 

دستور chattr

 

Chattr– یک دستور لینوکس –دستوری است که برای عوض کردن ویژگی های فایل درسیستم فایل دوم قابل تعمیم لینوکس استفاده میشود.این دستور امنیت بیشتر بر روی فایل های شما از تغییرات و حذف های ناخواسته را فراهم میکند.نشانه های در دسترس بسیاری برای انجام این کار وجود دارد.

 

برای اضافه کردن نشانه در یک فایل ازعلامت بعلاوه(+)و برای حذف نشانه ها ازعلامت منها(-) استفاده میکنیم. برخی از نشانه های مهم [ASacDdIijsTtu] هستند.

 
نحوه استفاده از دستور Chattr :

 

اضافه کردن نشانه در فایل :

 

برای تست یک فایل جدید ایجاد کنید. به عنوان مثال من یک فایل جدید با نام vpsroyal.txt را ایجاد کردم. و پرمیژن 777 به ان الحاق کردم.

touch vpsroyal.txt
chmod 777 vpsroyal.txt
ls -l vpsroyal.txt-rwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 10 13:10 vpsroyal.txt

حالا نشانه i را در فایل فعال میکنیم.

 

 

chattr +i vpsroyal.txt

 

بعد از این که نشانه ی i را در فایل قرار دادید بیابیداین فایل را حذف کنیم.شما ارور زیر را دریافت خواهید کرد حتی با اینکه فایل پرمیژن 777 دارد.

 

rm -f vpsroyal.txt
rm: cannot remove `vpsroyal.txt’: Operation not permitted

فهرست نشانه های فایل :

 

برای فهرست کردن نشانه ها در فایل از دستور lsattr مشخص شده با نام فایل استفاده کنید.

 

lsattr vpsroyal.txt

—-i——– vpsroyal.txt

حذف نشانه ها فایل :

 

برای پاکسازی نشانه ازفایل تنها از علامت (-) با نشانه های متصل استفاده کنید. به عنوان مثال در vpsroyal.txt         

chattr -i vpsroyaln.txt

lsattr vpsroyal.txt

————-vpsroyal.txt

 

 

لیست نشانه ها در دستور  Chattr :

 

نشانه ی [i]:یک فایل با نشانه ی i قابل تغییر نیست .قابل حذف نیست و نمیتواند توسط هرکاربری شامل روت تغییرنام دهد. تنها root می تواند این ویژگی را تغییر دهد.با این نشانه شما میتوانید فایل های مهم خود را از کاربران دیگر و یا هرحذف تصادفی حفظ کنید.