اموزش نصب Postfix بر روی لینوکس centos

اموزش نصب Postfix بر روی لینوکس centos

 

اموزش نصب postfix

 

Postfix یکی از سریعترین و محبوب ترین smtp سرورهای مورد استفاده می باشد.وظیفه ای اصلی postfix ارسال ایمیل ها به صورت محلی و یا ارسال به خارج از شبکه داخلی می باشد.بعضی از معروف ترین smtp سرورها هم عمل ارسال ایمیل را انجام می دهند,postfix و qmail به صورت پیش فرض وظیفه ی ارسال ایمیل بر روی لینوکس centos و RHEL را برعهده دارند.ما ابتدا نیاز داریم تا میل سرور پیش فرض را حذف و postfix را نصب نماییم.

 

1-نصب postfix :

 

چنانچه postfix بر روی سرور به صورت پیش فرض نصب نباشد باید اقدام به نصب ان کنیم ولی ابتدا از پاک بود sendmail بر روی سرور اطمینان حاصل کنید.

 

yum remove sendmail
yum install postfix

و با دستور زیر postfix را به عنوان MTA پیش فرض بر روی لینوکس خود قرار دهید

alternatives –set mta /usr/sbin/postfix

اگر توسط اجرای دستور بالا خروجی شبیه “/usr/sbin/postfix has not been configured as an alternative for mta“.  دریافت کردید از دستور زیر که عملکردی مشابه دارد استفاده نمایید

alternatives –set mta /usr/sbin/sendmail.postfix

2-قدم بعدی کانفیگ postfix می باشد :

در این مرحله برای عملکرد صحیح postfix فایل کانفیگ اصلی انرا در مسیر etc/postfix/main.cf/ ادیت کرده و تغییرات زیر را اعمال می کنیم

myhostname = mail.tecadmin.net
mydomain = tecadmin.net
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost, $mydomain
mynetworks = 127.0.0.0/8, /32
relay_domains = $mydestination
home_mailbox = Maildir/

3-ریست سرویس postfix :

بعد از نصب postfix بر روی لینوکس و ادیت فایل کانفیگ ان, حال برای اجرای postfix و اعمال تغییرات ایجاد شده در فایل کانفیگ باید انرا دوباره راه اندازی کنیم و توسط دستور دوم اقدام به استارت اتوماتیک ان بعد از ریست مجدد سرور می کنیم :

service postfix restart
chkconfig postfix on

4-باز کردن پورت میل سرور توسط فایروال :

چنانچه سرور شما از فایروال دیفالت لینوکس یعنی iptables استفاده می کند توسط دستورات زیر اقدام به باز کردن پورت مربوطه به منظور دسترسی از خارج سرور به سرویس postfix می کنیم

iptables -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 25 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state –state NEW -m udp -p udp –dport 25 -j ACCEPT