اموزش فعال کردن IP Forwarding در لینوکس

اموزش فعال کردن IP Forwarding در لینوکس

 

enable ip forwarding

 

بنابر موارد امنیتی, IP forwarding در لینوکس های ورژن جدید به صورت پیش فرض غیرفعال می باشد,حال اگر شما نیاز به فعال سازی IP forwarding بر روی سیستم موردنظر خود را دارید مراحل زیر را پیگیری نمایید,در این مقاله شما خواهید اموخت که چگونه ابتدا از وضعیت فعال بودن یا نبودن IP forwarding بر روی لینوکس اگاه شده و در صورت غیر فعال بودن ان را فعال سازید.

 

بررسی وضعیت IP Forwarding در سطح کرنل :

 

ابتدا با دستور زیر مقادیر ip_forward را در proc/ فایل سیستم سرور چک می کنیم :

 

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

0

 

یا توسط دستور sysctl خروجی زیر را در مقادیر کرنل فراخوانی می کنیم و خروجی را مشاهده می نماییم

 

sudo sysctl net.ipv4.ip_forward

net.ipv4.ip_forward = 0

 

فعال سازی IP Forwarding در کرنل لینوکس به صورت موقت :

 

خوب بریم سراغ فعال سازی ip forwarding بر روی session اجرا شده به صورت موقت,این نکته رو هم مدنظر داشته باشید با ریبوت شدن سیستم تغییرات از بین خواهند رفت

 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

 

یا می توان توسط دستور sysctl ان را فعال کرد

 

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

 

خوب حالا بریم سراغ فعال سازی Ip Forwarding به صورت دایم و ثابت :

 

به منظور فعال سازی IP forwarding به صورت دائم فایل etc/sysctl.conf/ را ویرایش کرده و مقادیر زیر را درون ان قرار دهید با این عمل دیگر با ریبوت شدن سیستم تغییرات حذف نخواهند شد.

 

net.ipv4.ip_forward = 1

بعد از اعمال تغییرات بالا به منظور ریلود کردن این تغییرات و کارکردن سیستم با ان, دستور زیر را وارد نمایید :

sysctl -p