افزایش سرعت نرم افزار بازسازی شده ی RAID در لینوکس

افزایش سرعت نرم افزار بازسازی شده ی RAID در لینوکس

linux raid

وقتی که ما در حال یادگیری دستگاه های RAID هستیم، به طور کلی از دیسک های کوچکتر برای ساخت یک آرایه RAID استفاده میکنیم. زمانی که که هر دیسک RAIDناموفق شود ما آن را با یک دیسک جدید جایگزین میکنیم.

بازسازی RAID تنها چند دقیقه یا چند ثانیه طول می کشد.اما به این فکرکنید که اگر شما درحال اجرای یک سرور با ظرفیت بالا یا هر درایو پشیبانی که raid را در اندازه چندین ترابایت پیکربندی میکند هستید نیاز به بازسازی RAID به دلیل برخی از مسائل دارید.مدت زمان زیادی طول میکشد و ما به اجرای cat /proc/mdstat در هرزمان برای بررسی وضعیت ادامه میدهیم .

حال باید چه کاری انجام دهیم.چگونه میتوانیم سرعت بازسازی RAID را افزایش دهیم.این کار به روش های مختلفی انجام میشود.اما من بطور کلی از روش های زیر با تغییر پارامتر هسته استفاده میکنم. مراحل زیر را دنبال کنید.

 

بررسی کنونی سرعت بازیابی و وضعیت ان

 

Raid دیسک یکی از سرورهای تنظیم شده توسط من ناموفق بوده است.پس ما آن را با دیسک دیگری تعویض وپیکربندی میکنیم. سرعت بازسازی Raid بسیار آهسته بود همانطور که در خروجی زیر مشاهده میکنید.

 

Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sdb2[0] sda2[1]
4193216 blocks [2/2] [UU]

md2 : active raid1 sdb3[0] sda3[1]
968372864 blocks [2/2] [UU]
[=====>……] check = 48.5% (470179584/968372864)
finish=7698.8min speed=1078K/sec

md0 : active raid1 sdb1[0] sda1[1]
4193216 blocks [2/2] [UU]
resync=DELAYED

unused devices: <none>

حالا من پارامتر هسته ی پیکربندی شده برای حداقل و حداکثر سرعت بازسازی RAID را با استفاده از دستور زیر چک میکنم.

cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_max
200000

cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
1000

باتوجه به خروجی بالا دریافتم که سرعت بازسازی raid در مینیمم 1000 KB/Sec/Disc و در ماکزیمم 200000 KB/Sec/Disc تنظیم شده است.

افزایش حداقل سرعت بازیابی RAID

همانطور که میبینیم سرعت ماکزیمم مناسب است.اما سرعت مینیمم پایین است که نیاز به افزایش دارد.قبل از هرگونه تنظیم سرعتی مطمئن شوید که منابع CPU و RAM کافی دارید.تغییرات ممکن است بر سرعت اجرای برنامه های دیگر روی همان سرور اثر بگذارد.

برای تنظیم حداقل سرعت به حدود 20 MB / ثانیه از دستور زیر استفاده کنید.

echo “20000” /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min

بررسی مجدد سرعت بازیابی و وضعیت ان

پس از اعمال تغییرات بالا بیایید دوباره با استفاده ازهمان دستورات سرعت بازسازی را بررسی کنیم.حالا باتوجه به خروجی پایین سرعت 3426K/sec بهتر از قبل است.

Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sdb2[0] sda2[1]
4193216 blocks [2/2] [UU]

md2 : active raid1 sdb3[0] sda3[1]
968372864 blocks [2/2] [UU]
[=====>……] check = 48.6% (470793472/968372864) finish=2419.7min speed=3426K/sec

md0 : active raid1 sdb1[0] sda1[1]
4193216 blocks [2/2] [UU]
resync=DELAYED

unused devices: <none>